ERGO ENERGY

jest innowacyjną, koncesjonowaną spółką energetyczną działającą w obszarach:

  • obrotu energią elektryczną
  • dystrybucji energii elektrycznej
  • usług okołoenergetycznych oraz budowaniu infrastruktury elektroenergetycznej.

Dywersyfikacja klientów ERGO ENERGY opiera się na zrównoważonym podziale portfela energetycznego.

W 2012 roku ERGO ENERGY zapoczątkowała implementację pakietu innowacji, realizując projekty takie jak np.:

  • HOME POWER BY ERGO oraz BIZNES POWER BY ERGO budowa, implementacja i rozwój systemów energetycznych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.
  • ErgoAudyt– development oraz implementacja w rynku systemu umożliwiającego przeprowadzanie audytów elektroenergetycznych w instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
  • EOS – ENERGO OPTYMIZING SYSTEM – opracowanie, badanie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych dla zarządzania optymalizacją popytu na energię elektryczną oraz wdrożenie ich w rynku.

Innowacyjność to przyszłość polskiej energetyki. Pionierskie rozwiązania z pogranicza energetyki, IT oraz nowych technologii pozwolą zarządzać infrastrukturą energetyczną w sposób bardziej efektywny, a w niedalekiej przyszłości umożliwią wprowadzenie na rynek nowej generacji usług.

Realizacja innowacyjnych projektów możliwa jest dzięki wykfalifikowanej kadrze technicznej, naukowej, badawczej oraz zarządczej.

ERGO ENERGY od początku funkcjonowania utrzymuje niezmienny profil działalności realizując misję: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w dynamicznie zmieniającym się świecie i wizję: Budowa lepszego jutra w oparciu o doświadczenie oraz wykorzystanie nowych technologii.

Działalność ERGO ENERGY została nagrodzona Gazelą Biznesu – nagrodą dla najdynamiczniej rozwijających się firm.

 
2024 | Copyright by Ergo Energy