DZIAŁALNOŚĆ
DYSTRYBUCYJNA

ZGŁOŚ AWARIĘ
+48 533 394 449

ERGO ENERGY Sp. z o.o. została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na terenie objętym koncesją.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJE

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV – stan na 2023-09-30. Obecnie brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

INFORMACJA O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ DOSTĘPNEJ MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ [MW] DLA ŹRÓDEŁ PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ERGO ENERGY Sp. z o.o. O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM WYŻSZYM NIŻ 1kV
 

Nr Grupy Nazwa Grupy Rok
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Ząbki 0 0 0 0 0 0 0
2 Wilanów 0 0 0 0 0 0 0

 

System cyfryzacji
w dystrybucji

ERGO ENERGY wdraża system cyfryzacji w dystrybucji jako odpowiedź na zmieniające się standardy zarządzania systemami dystrybucyjnymi.

 
2024 | Copyright by Ergo Energy